دنلود تحقیق رایگان چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا-دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

حاکمیت شر کتی و نقدشوندگی سهام:

ادبیات موجود در ارتباط با حاکمیت شرکتی بیانگر نتایج متفاوتی می باشد. به گونه­ای که بعضی پژوهش های حاکمیت شرکتی را عامل فزاینده نقدشوندگی و بعضی دیگر آن را عامل کاهنده نقدشوندگی می دانند.

آن چیز که تمامی این پژوهش های به آن تصریح کرده‌اند،این می باشد که که اگر افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در مورد سهام شرکت منجر گردد،اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش  سهام کاهش می یابد و در نتیجه  نقدشوندگی سهام افزایش می یابد. اما چنانچه افزایش  کیفیت حاکمیت شرکتی به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در مورد سهام منجر گردد،اختلاف قیمت پیشنهادی خرید افزایش می ­یابد و نقدشوندگی کاهش خواهدیافت(اعتمادی وهمکاران،1389).

  2-2-6- کیفیت افشا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان گونه که در گزارش عمومی چاپ گردیده حسابداری نقل شده می باشد، کیفت افشا برای نقدشوندگی بازار سرمایه مهم می باشد. انتشار عمومی ، عدم تقارن اطلاعاتی را بین معامله کنندگان  کاهش می دهد و به نقد شوندگی سهام منجر می گردد. اما همان گونه که لیوز و ورچیا (1999) تصریح کرده اند شواهد معدودی در ارتباط با کیفیت اطلاعات‌ و نقدشوندگی سهام ‌بازار هست(هافلین، شاو، یلد، 2005 )پژوهش های قبلی  همچون,هلی و هاتون  نشان می دهد که بین افشای اطلاعات و شکاف قیمتی ارتباط منفی و جود دارد.

 2-2-7- نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام:

یکی از موانع پژوهش تجربی در خصوص نقدشوندگی دارایی، دشواری اندازه گیری آن می باشد. زیرا بازار سازمان یافته‌ای  برای دارایی های شر‌کت وجود ندارد و مظنه قیمت روزانه را همانند اوراق بهادار در اختیار نداریم و نظاره نمی‌کنیم. لذا داده‌ای برای اندازه گیری نقدشوندگی که در ادبیات زیر ساختاری بازار مورد بهره گیری قرار گیرد، وجود ندارد و می بایستی به مزایده و پرسش مظنه اتکا گردد با وجود محدویتهای فوق چندین اندازه­گیری بالقوه از نقدشوندگی دارایی شرکت هست(گاپلن[1] و کاندل[2]، پوزنر[3]،2009.(

در گذشته، چندین مطالعه به شواهد غیر مستقیمی در خصوص تاثیر نقدشوندگی دارایی بر نقدشوندگی سهام دست یافته اند.در این مطالعات استدال شده می باشد که نقدشوندگی دارایی با کاهش نامتقارن بودن اطلاعات  سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و در نتیجه افزایش نقد شوندگی سهام می گردد(مهرانی،رسایئان،1388)

داراییهای نقد شونده همچون وجه نقد و معادل وجه­­نقد به سهولت قابل ارزشیابی می باشد در حالی که داراییهای کم نقدشونده شامل سرمایه­گذاریها و فرصت های رشد­ به سختی  قابل اندازه­گیری می­شوند و احتمال انجام معاملات نهانی در مورد انها بیشتر می باشد و در نتیجه به عدم تقارن اطلاعاتی منجر خواهد گردید(ابودی[4] و لیو[5]، 2000)

2-3- کیفیت سود و مفاهیم مرتبط با آن

2-3-1- اهداف گزارشگری سود

هدف اولیه حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران جهت پیش بینی عملکرد واحد اقتصادی می باشد. ضرورت گزارش سود به عنوان یک منبع اولیه برای تصمیم گیری سرمایه­گذاران به خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود به  شیوه­های مختلف مانند ارایه مبنایی برای محاسبه مالیات، معیاری برای ارزیابی موفقیت عملکرد شرکت و معیاری برای مدیریت توزیع سود، معیاری برای مدیریت یک واحد اقتصادی و سایر موارد به اقتصاد جامعه کمک می کند. همچنین  به دلیل این که ارزش شرکت با سودهای حال و آینده­اش تعیین می­ گردد تعیین سود از اهمیت به سزای بر خوردار می باشد (کردستانی،هدایتی،1388).

شرکتها بایستی در پایان هر دوره فعالیت، صورتهای مالی اساسی را تهیه کنند. یکی از این صورتهای مالی ، صورت سود و زیان می باشد که آخرین رقم آن، سود واحد تجاری می باشد. با توجه بر اهمیت و کاربردهای مختلف سود اهداف گزارشگری سود شامل موارد ذیل می باشد :

– سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد می باشد.

– سود به عنوان راهنمایی مورد تصور می باشد که بر اساس آن سیاست های مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تضمین می گردد.

– سود به عنوان راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. معمولاً چنین فرض می گردد که سرمایه گذاران می کوشند بازده مبلغی را که سرمایه‌گذاری می‌کنند به حداکثر برسانند البته با در نظر داشتن درجه قابل قبولی از ریسک .

– سود به عنوان یک ابزار یا وسیله پیش بینی کننده به حساب می­آید که افراد را در امر پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می دهد­. سود شامل نتیجه­های عملیاتی یا سود عادی و نتیجه های غیر عملیاتی یا سود ( زیان ) غیر عملیاتی ناشی از رویدادهای غیرمترقبه می باشد که مجموع آنها برابر می باشد با سود خالص.

– فرض بر این می باشد که سود عادی امری جاری و مستمر می باشد اما سود (زیان) غیرعملیاتی ناشی از رویدادهای غیر مترقبه ،نتیجه پژوهش­ها نشان می­دهد که برای پیش بینی سود آینده، سود عادی و جاری نسبت به سود خالص برتری دارد .

22- Gopalan

23- Kadan

24- Pevzner

25- Aboody

26- Lev

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

1-6- سوال پژوهش

1.بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام ارتباط چه ارتباط­ای هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *