پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری:مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

هموارسازی سود(یکنواختی سود)

یکنواختی یا هموارسازی سود نیز معیاری دیگر برای ارزیابی کیفیت سود می باشد و معمولا با بعضی از معیارهای جریان های نقدی اندازه گیری می گردد. این معیار با این فرض که سود هموار نشده و جریان نقدی مدیریت نشده، بهره گیری می گردد. یکنواختی کم سود به آن معنی می باشد که مدیریت یک شرکت در شیوه های هموارسازی سود درگیر نیست.

باون و همکارانش(2003)، یکنواختی سود را از تقسیم انحراف معیار جریان های سود خالص بر انحراف معیار جریان نقد عملیاتی  اندازه گیری کردند. این معیار مشابه معیارهای هانت و همکارانش (1997)؛ لویز و همکارانش (2003)، پینکوس و راجگوپال (2002)، فرانسیس و همکارانش (2004) می باشد.

Earnings Smoothness=

که در ارتباط فوق:

NIBE it = سود خالص در سال جاری

CFO it = جریان نقد عملیاتی در سال جاری

1-8-2- متغیر کنترلی

در این پژوهش از لگارتیم طبیعی قیمت بازار سهام به عنوان متغیر کنترلی بهره گیری شده می باشد.

 

1-8-3- متغیر های وابسته:

1.ارزش معاملات[1]:این معیار به نوعی معیاری سنتی برای سنجش نقدشوندگی سهام به شمار می رود که نتیجه ی حاصل ضرب تعداد سهام معامله شده در قیمت سهام می باشد . بالا بودن این معیار نشان از نقدشوندگی بالای سهام دارد. برای محاسبه قیمت میانگین از آخرین قیمت هر روز بهره گیری شده می باشد.(کرمی و همکاران ،1389)

2.درصد سهام شناور آزاد[2]: درصدی از کل سرمایه شرکت می باشد که جهت معامله در بازارسهام در دسترس باشد یا قسمتی از سهام یک شرکت می باشد که بدون هیچ­گونه محدودیتی قابل معامله باشد(عبده تبریزی و همکاران ،1387).

درصد سهام شناور آزاد توسط سازمان بورس و اوراق بهادار  محاسبه و به صورت گزارش های  فصلی  منتشر  می گردد.  برای  به دست آوردن سهام شناور  آزاد به  صورت  سالانه، از  میانگین  درصد سهام  شناور  فصلی  محاسبه  شده  توسط  سازمان  بورس  بهره گیری شده می باشد.

3 . گردش سهام (حجم نسبی معاملات): [3]این معیار از حاصل  تقسیم تعداد سهام معامله شده بر  تعداد سهام  در  جریان  به دست می آید. از آنجایی که این نسبت  با شکاف عرضه و تقاضا همبستگی معکوس دارد، در بسیاری از پژوهش ها از آن به عنوان معیار نقدشوندگی بهره گیری می گردد . بالاتر  بودن  نسبت  سهام معامله شده؛ به تعداد سهام در جریان، بیانگر  اندازه  روانی معاملات می باشد . هر چه این نسبت بیشتر باشد، می تواند نشان دهنده­ی نقدشوندگی بالاتر باشد. (کرمی و همکاران، 1389)

FLTO =  (تعداد سهام معامله شده) / (تعداد سهام چاپ گردیده)

4.تعداد­ روزهای معاملاتی[4]: به تعداد روزهایی گفته می گردد که در  یک بازه زمانی مشخص درآن  مبادله سهم رخ داده می باشد. این معیار به صورت سالانه محاسبه  می گردد.( رحمانی وهمکاران،1389)

5.زمان انتظار معامله[5]: به معنای تفاوت زمانی بین دو معامله متوالی یک سهم می باشد که اغلب میانگین آن در یک  دوره زمانی مشخص مورد محاسبه قرار می گیرد. زمان انتظار برای معامله بر اساس روز محاسبه شده و نشان می دهد به گونه متوسط زمان مورد انتظار برای انجام معامله سهام یک شرکت چند روز می باشد به دلیل محاسبه این معیار در بازه زمانی یک سال عدد 240 به عنوان تعداد روز های قابل معامله در سال در صورت کسر قرار می‌گیرد.

  1. حجم معاملات[6]: تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی می باشد.
  2. گردش سهام شناور[7] : حجم سهام معامله  شده  تقسیم  بر  تعداد  سهام  منتشره  شرکت  در  یک  بازه زمانی  مشخص،  گردش سهام را نشان می­دهد.  این  معیار  به صورت  سالانه  به  طریق زیر  محاسبه  شده  می باشد. ( رحمانی وهمکاران ،1389)

SHTO = (تعداد سهام معامله شده) / ( (تعداد سهام شناور

15- dollar volume

16- freefloat

17- turnovar volume

18- Trading Days

19- Wait

20- Volume Trade

21- Roll Free Float

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

1-6- سوال پژوهش

1.بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام ارتباط چه ارتباط­ای هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *