پایان نامه بررسی ارتباط عاملی واریانس مازاد بازده صندوق

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مطالعات تجربی

این قسمت به مطالعه بعضی مطالعات تجربی اختصاص دارد. مطالعات بسیاری در این ارتباط انجام شده می باشد که در هریک از این مطالعات، متغیرها و شاخص­های مختلفی مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته­اند. در این بخش به تعدادی از این مطالعات که مرتبط با موضوع مورد مطالعه می­باشند، پرداخته خواهد گردید. در این راستا این قسمت به صورت دو بخش مطالعات خارجی و داخلی تدوین شده که از نظر گذرانده می­گردد.

2-2-1.  مطالعات انجام شده خارجی

کاتری و وارنر[1] (2001) در مقاله­ای با عنوان ” ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک” به مطالعه معیارهای عملکرد 75 صندوق­ سرمایه­گذاری مشترک در طی دوره 1966 تا 1994 پرداختند. آن­ها یافتند که معیارهای عملکرد بهره گیری شده در تحقیقات قبلی صندوق­های سرمایه­گذاری توانایی کمی برای شناسایی اهمیت قابل توجه عملکرد صندوق­ها دارند. آن­ها می­توانند با بهره گیری از فرآیندهایی که مبادله سهام را تحلیل می­کنند, بهبود یابند که این با بهره گیری از مجموعه داده­های سری­های زمانی درمورد نگه­داری پرتفوی صندوق امکان­پذیر می باشد.

ورمر[2](2003)، در مقاله­ای بهتجزیه و تحلیلبازده سرمایه گذاریسهامداراندرسهام صندوق های سرمایه­گذاری مشترکدر طی یک دوره26ساله در امریکا می­پردازد، با تمرکز بر اینکه آیامدیران صندوق با گرفتن سود پرتفویمهارت انتخاب سهام بهتری دارند یا خیر؟ به این مقصود از داده­های صندوق های سرمایه­گذاری در دوره زمانی 2000-1975 بهره گیری نمود. براین اساس او به این نتیجه دست پیدا نمود که سطوح بالاتر نوسان سهام عملکرد بهتری در طول اکثر سالهای مورد مطالعه به دست می­دهد. همچنین او نتیجه گرفت که مدیران صندوق هایی که مدیریتفعالتری دارند، مهارت بالاتری در انتخاب سهم دارند.

آتن و بامز[3](2004) در مقاله­ای به ارزیابی مدل­های عملکرد صندوی­های سرمایه­گذاری مشترک پرداختند. به این مقصود از داده­های صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک امریکا در دوره زمانی 2000-1962 بهره گیری نمودند. متغیرهای مدل شامل نسبت هزینه، ارزش خالص دارایی، حجم معاملات، روش سرمایه گذاری، اطلاعات مدیریت می­گردد. آن­ها ارزش معرفی متغیرهای مانند اندازه, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار, توالی و شاخص اوراق قرضه را مورد مطالعه قرار دادند. پژوهش آن­ها براساس دو رویکرد انجام گردید. آغاز اهمیت آماری عوامل اضافه شده به مدل تک عاملی و سپس اهمیت اقتصادی مدل مطالعه گردید. آن­ها یافتند که مدل چهار عاملی قادر به ارائه بهترین تبیین از بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک می­باشد.

چن و همکاران[4](2004) در پژوهشی اثر مقیاس صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک را روی عملکرد طی دوره زمانی 1999-1962 مطالعه نمودند. آن­ها نشان دادند که بازده صندوق, قیمت­ها و هزینه­های قبل و آتی, حتی پس از محاسبه معیارهای مختلف عملکرد با اندازه صندوق در دوره قبل تغییر می­کنند. این ارتباط میان صندوق­هایی که در سهام­های کوچک و با قابلیت نقدینگی کم, سرمایه­گذاری می­کنند, مشخص شده می باشد.

[1] Kothari and Warner

[2] wermers

[3] Otten & Bams

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Chen et al.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه تأثیر نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها می باشد. به این مقصود با مطالعه ارتباط عاملی زیرا واریانس مازاد بازده صندوق که به عنوان نمادی از مدیریت صندوق به­کار گرفته می­گردد و عملکرد صندوق های بورس اوراق بهادار به مدیران صندوق­ها کمک کند تا بتوانند تصمیمات بهتری را در جهت انتخاب سبد دارایی صندوق­های مربوطه اتخاذ کنند و در نتیجه عملکرد بهتری داشته باشند و سود بیشتری را عاید خود و سرمایه­گذاران خود کنند.

1-3.  سؤال‏ پژوهش‏

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط نمود، زیرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­گردد که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت 

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *