مقاله فارسی رایگان پایان نامه ارشد حسابداری:تعیین موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن

بسیاری از عوامل در محیط حسابرسی امروزی با سرعت فزاینده ای در حال تغییر می باشد. به موقع بودن یکی از جوانبی می باشد که در حسابداری به عنوان کیفیت اطلاعات مطرح می گردد. حسابرسان در محیط جدید با فاصله انتظارات روبرو هستند و هر روز  شکاف  یا فاصله انتظارات بین ذینفعان حسابرسی و حسابرسان فراخ و فراخ تر می گردد.

روش های دستی حسابرسی، دیگر جوابگوی انبوه داده های رایانه ای نبوده و حسابرسی به کمک

رایانه، به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده می باشد. حسابرسان جهت ارتقای کارآیی و اثربخشی کار حسابرسی و بهبود زمان پاسخگویی بایستی روش های دستی را کنار گذارند و از نرم افزار های حسابرسی رایانه ای و به گونه کلی حسابرسی کامپیوتری بهره گیرند. از این رو و با در نظر داشتن احساس ضرورت حسابرسی کامپیوتری و در عین حال اشتغال در حرفه حسابرسی در اداره کل حسابرسی شهرداری تهران ودر راستای کمک به تسهیل در راه اندازی و نهادینه کردن حسابرسی کامپیوتری    به مقصود بهبود عملکرد حسابرسی این موضوع انتخاب گردیده می باشد.

 

1-4  هدفهای پژوهش

اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

 • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
 • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
 • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

 

1-5 فرضیه های پژوهش

فرضیه پژوهشی، بهترین حدس ممکن ،در زمینه ی روابط بین متغیرهای پژوهشی می باشد که از طریق روش قیاسی با بهره گیری از یک نظریه یا از طریق روش استقرایی با بهره گیری از یک رشته مطالعات تحقیقی تدوین می گردد. ( آذر و مومنی، 14،1380)

بر این اساس و با در نظر داشتن مطالعه پیشینه ی پژوهش و شناخت پژوهشگر از محیط حسابرسی شهرداری تهران، فرضیه های تدوین شده جهت مطالعه مساله پژوهش به تبیین ذیل می باشد:

 1. فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم بهره گیری از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
 2. تردید در مورد مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم بهره گیری از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
 3. تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم بهره گیری از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
 4. عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم بهره گیری از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
 5. عدم تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم بهره گیری از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4  هدفهای پژوهش

اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

 • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
 • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
 • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *