هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام-پایان نامه

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

هئیت مدیره و کیفیت سود

در ارتباط با هئیت مدیره و ارتباط آن با کیفیت سود عوامل متعدی ازجمله اندازه هئیت­­ مدیره، استقلال هیت مدیره، کیفیت مدیران و مدیران غیر موظف قابل طرح می باشد.

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی، ترکیب اعضاء هیئت مدیره می باشد. مسئولیت هیئت مدیره، فراهم کردن نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرائی و الزام مدیران به پاسخگوئی در قبال سهامداران می باشد. باور عمومی بر این می باشد که هیئت مدیره زمانی ‌که از استقلال بیشتری برخوردار می باشد، نظارت مؤثرتری بر مدیران اجرائی اعمال می کند.

به‌عنوان مثال، بیزلی (۱۹۹۶) در پژوهش تجربی دریافت که حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره، احتمال تقلب در ارائه صورت‌های مالی را کاهش داده می باشد. همچنین کلین (۲۰۰۲) شواهدی را در ارتباط با استقلال اعضاء هیئت مدیره و دستکاری سود فراهم آورد که نشان می‌داد شرکت‌هائی که دارای اعضاء هیئت مدیره مستقل از مدیران اجرائی بودند، اقلام تعهدی غیرعادی کمتری گزارش کرده‌اند.زی و دیگران (۲۰۰۳) نیز به نتایجی مشابه دررابطه با ارتباط میان مدیریت سود و استقلال هیئت مدیره یافتند(خوشطینت و خانی،1382)

فاما و جنس (1983) بحث می کند که وظیفه هیت مدیره مینیمم سازی هزینه­های نمایندگی می باشد که با جداسازی مالکیت و از کنترل (مدیریت) در شرکتها افزایش یافته می باشد انها در برابر سهامدارن در ارتباط با نظارت بی نقص بر اعمال مدیریت مسئول می باشند(وین‌اسماعیل و دیگران،2010)

2-5-3-2- فرایندها و روش های کنترل داخلی

دویل [1]و همکاران (2007) دریافتند شرکتهایی که در کنترلهای داخلی در طول گزارشگری مالی، ضعف دارند دارای  کیفیت اقلام تعهدی پایین تری هستند و اقلام تعهدی محافظه کارانه از ثبات درآمدی می کاهد.

تصور وجود ارتباط بین  کنترل داخلی  و کیفیت اقلام تعهدی از این تئوری پیروی می کند که کنترل داخلی قوی از اشتباهات عمدی و غیر عمدی جلوگیری می کند. پس این نظر شرکت هایی که کنترل داخلی قوی دارند با حذف اثر اشتباهات عمدی و غیر عمدی منجر به ارایه  اطلاعات مالی بدون اشتباه یا حداقل بدون اشتباه با اهمیت خواهد گردید واین موضوع به ارایه درست اطلاعات منجر می گردد که ان هم به نوبه خود به شفافیت محیط گزارشگری و و نهایتا یکی از نتایج کنترل داخلی قوی کیفیت بالای سود خواهد بود.

2-5-3-3-مالکیت مدیریتی (داخلی)

دو تئوری رقیب در ارتباط با انگیزه انتخاب روش های خاص حسابداری برای مدیرانی که سهامدار شرکتهای تحت مدیریت خود هستند هست:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تئوری انگیزه جبهه­گیری (سهامدارن اکثریت در برابر سهامداران اقلیت)
  • تئوری انگیزه­ هم ترازی(منافع کامل سهامداران با افزایش ارزش شرکت)

این دو تئوری دو ارتباط متفاوت بین کیفیت سود و مالکیت مدیریتی  پیش بینی می کند. دو مطالعه اخیر دریافتند شرکتها با مالکیت داخلی(مدیریتی) بسیار احتمال دارد روش­های حسابداری را انتخاب کنند که به گزارش بیشتر درآمد و یا هموارسازی سود منجر گردد و این از تئوری جبهه گیری پشتبانی می کند.(دپچوو دیگران، 2007)

وارفیلد و ویلد (1995) در یافتند مالکیت مدیریتی ارتباط منفی با مقدار اقلام تعهدی اختیاری و ارتباط مثبت با ارزشمندی اطلاعات برای تصمیم گیری  دارد.

لرکر و دیگران(2007) دریافتند قدرت داخلی که مالکیت داخلی یکی از معیارهای آن می باشد ارتباط مثبت با اقلام تعهدی دارد. شواهد لافوند وجود ارتباط منفی بین مالکیت مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی به لحاظ زمانی، را نشان می دهد. در کشورها، با مالکیت مدیریتی بالا تنظیم ارتباط بین سهامداران اکثریت و اقلیت یک مشکل اساسی به حساب می اید.( دپچوو دیگران، 2007).

34-doyle

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

1-6- سوال پژوهش

1.بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام ارتباط چه ارتباط­ای هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *