مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس -پایان نامه حسابداری

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله

موضوع پرهزینه بودن ضعف کیفیت سود از دیر‌باز مورد علاقه و مناقشه دانشگاهیان و متخصصان حوزه مالی بوده می باشد. ارتورلویت[1] ریئس سابق بورس اوراق بهادار ‌امریکا مهمترین سودمندی کیفیت بالای استانداردهای حسابداری را بالا بردن نقدشوندگی و کاهش هزینه های سرمایه‌ای می‌داند.

مدل تحلیلی کسانی مثل کیلی[2] (1985)و گلستون[3] ، میلگروم[4](1985) نشان می­دهد که عدم­تقارن­اطلاعاتی،ریسک هزینه گزینش نادرست را برای بازارسازهاافزایش می­دهد. در واکنش به ریسک گزینش نادرست شکاف بین قیمتهای پیشنهادی خریدوفروش توسط بازارسازهاافزایش داده می­گردد، گسترش این شکاف به کاهش نقدشوندگی سهام منجر می گردد نقدشوندگی می تواند به هزینه های دستیابی به سرمایه راتحت تاثیرقرار دهد. طبق شواهد امیهود[5] و مندلسون[6](1986) سرمایه­گذاران درنظردارندتابازده سرمایه‌گذاری شان را خالص از هزینه‌های معامله و نقدشوندگی به حداکثر برساند.بعضی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی مانندمدیران، تحلیلگران آنهاومؤسسه هایی که از این افراد، اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند(ایسلی و اوهارا،2004)هر چه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد،دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش می یابد و لذا بازده سرمایه گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش پیدا می کنند.(چانگ و همکاران 2009)

به عنوان نمونه قائمی و وطن پرست (1384) نشان داده اند که در بورس اوراق بهادار تهران، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین  معامله گران دامنه قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام راوسیع تر می کند. اما قضیه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد. عرضه وتقاضای غیرعادی درنتیجه وجود اطلاعات محرمانه به وجودمی اید؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد عرضه سهام زیاد می گردد و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد بالعکس،هنگام وجود اخبارمحرمانه خوب ، تقاضا زیاد و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثاراطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس می گردد. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطح مناسب هدایت می کنند و در ، نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی گیرد(رضازاده و آزاد، 1387)

از طرف دیگر نتایج مطالعات انجام شده همچون هیرلی[7] ، هاتون[8] و پیل پو[9]  (1999) نشان می­دهد بین شکاف قیمتی به گونه منفی با کیفیت افشا ارتباط هست. همچنین که  هفلین[10] ، شاو[11]  و ویلد[12]  (2005) دریافتند شرکتها با کیفیت افشای بالاتر شکاف عدم‌تقارن اطلاعاتی کوچکتری دارند، این امر به آن معنی می باشد که کیفیت افشای بالاتر،  جهت پایین آوردن  ریسک معاملات آگاهانه مفید می باشد. پس در صورتی که کیفیت سود را نمادی از کیفیت افشا در نظر بگیریم، به عبارت ساده­تر در صورتی کیفیت سود را در ارایه بهتر اطلاعات مالی واحد تجاری موثر بدانیم درآن صورت لزوم بحث و مطالعه کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی  بیشتر خود­نمایی خواهد نمود و اهمیت کیفیت سود را بیشتر مشخص خواهد نمود.

پایداری سود جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهره گیری کنندگان و تأثیر آن بر روی نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بورس ایران به مراتب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. نتیجه پژوهش هایی که در زمینه نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار ایران انجام شده، نشان می دهد که سرمایه گذاران، ریسک عدم نقدشوندگی رادر تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند(یحیی زاده فر و خرمدین،1387)

تحلیل گران اوراق بهادار،مدیران شرکتها  و سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجه خود را معطوف به رقم سودخالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی سود و زیان می کنند(ثقفی و کردستانی،1383)

پس ما برانیم اثر کیفیت سود را با این فرض که ضعف در آن به عدم تقارن اطلاعاتی منجر می گردد، را بر نقدشوندگی سهام مطالعه کنیم. لازم می باشد به این مطلب نیز تصریح گردد که ما معتقدیم عدم تقارن اطلاعاتی علاوه برآن که به شکاف قیمت­های خرید و فروش همانطورکه در بالا تصریح گردید تاثیر خواهد گذاشت در مرحله بعد سایر معیارهای نقدشوندگی را نیز تحت تاثیر خواهد گذاشت.

 

1- Arthur Levitt

2- Kyle

3- Glosten

4- Milgrom

5- Amihud

6- Mendelson

7- Healy

8- Hutton

9- palepu

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

10-  Heflin

11- Shaw

12- wild

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

1-6- سوال پژوهش

1.بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام ارتباط چه ارتباط­ای هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *