دانلود مقاله فارسی شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام-پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

پاداش مدیران و کیفیت سود

فرضیه یانظریه حداکثرسازی پاداش مدیران آغاز درارتباط با انتخاب مدیران از بین مجموعه رویه­ها و یا استانداردهای  پذیرفته شده حسابداری شکل گرفت و سیر تکامل آزمون­های مربوط به این فرضیه در کشورهای پیشرفته نیز به تعداد و نحوه انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت مربوط می باشد.( خوش طینت،خانی،1382).

پاداش مدیریت اکثرا بر اساس معیارهای عملکرد الخصوص  سود در نظر گرفته می­گردد واین انگیزه لازم را برای مدیران به مقصود مدیریت سود به وجود می آورد. مدیران در راستای حداکثر کردن پاداش خوداقدام به انتخاب روش های حسابداری خاص و حتی دستکاری سود خواهند نمود بر این اساس، کیفیت سود را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

 2-5-4-کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت سود

به گونه کلی هدف حسابرسان، حفاظت از منافع سهامداران پیش روی تحریفات و اشتباهات  با اهمیت موجود در صورتهای مالی می باشد. حسابرسان به مقصود حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود، به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. در این بین انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می­شوند. پیش روی حسابرسان می­توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و  مدیران را در اعمال مدیریت سود در  تنگنا قرار  دهند.

یک تعریف معمول از کیفیت حسابرسی پس از سال ها پژوهش در سال 1981توسط  دی آنجلو  به این  صورت مطرح شده می باشد  » سنجش و ارزیابی  بازار از توانایی حسابرسی در کشف  تحریفات  با اهمیت و گزارش  تحریفات  کشف  شده«

وقتی دی آنجلو این مفاهیم را به کار گرفت، فرض اساسی وی این بود که بازار، کیفیت حسابرسی را که نمایانگر کیفیت واقعی حسابرسی می باشد درک می کند.البته بایستی بین مفاهیم کیفیت واقعی حسابرس و کیفیت حسابرسی فرق قایل گردید. زیرا کیفیت واقعی حسابرس غیر قابل نظاره می باشد و نمی تواند ارزیابی گردد مگر تا وقتی که حسابرسی به نتیجه برسد.

پال مروس در سال 1988 کیفیت حسابرسی را بدین گونه تعریف نمود:

»ایجاد اطمینان از صورت های مالی ،کیفیت حسابرسی می باشد و احتمال آن که صورت های مالی هیچ گونه تحریف بااهمیتی نداشته باشد« (حساس یگانه و آذین فر،1387)

تاثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود از تأثیر آنها در کاهش خطاهای عمدی و ناخواسته در شرکت نشات می گیرد و توانایی  حسابرسان از دو وظیفه انها در ارتباط با حسابرسی  شرکتها مشتق  می گردد:

1) کشف و حذف خطاها

2) گزارش خطاها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش های انجام گرفته مرتبط با کیفیت حسابرسی، توانایی حسابرس را بر کشف و تشخیص خطاها تابعی از کارایی و تاثیر حسابرسی می دانند.

دو ویژگی که بیشتر در موردکیفیت حسابرسی و کیفیت سود مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، اندازه حسابرس و ساختار حق الزحمه حسابرسی می باشد هر دو این موارد می توانند با توانایی حسابرسان با کشف وحذف خطاهاوانگیزه های حسابرسان برای گزارش خطاها ارتباط داشته باشند.

مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرس، “اندازه حسابرس” می باشد که این دو با هم ارتباط مستقیم دارند، به طوری که هر چه اندازه حسابرس بزرگتر باشد، کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود. مقصود از اندازه حسابرس، حسن شهرت حسابرس( نام تجاری) می باشد. در نتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورتهای مالی  افزایش یافته و لذا کیفیت حسابرسی بالاتر خواهد بود.

درحالی که مراجع تنظیم مقررات حسابداری بر این نکته اصرار دارند که کیفیت کار حسابرسی، به کوچکی یا بزرگی مؤسسه بستگی ندارد، بسیاری مدعی هستند که مؤسسه های بزرگ نسبت به مؤسسه های کوچک، کیفیت بیشتری در کار حسابرسی پدید می آورند. پژوهش های قبلی به نتایجی می رسید که ترکیبی از هر دو فرضیه بود؛ شاید به این دلیل که اندازه گیری کیفیت کار حسابرسی ساده نبوده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

1-6- سوال پژوهش

1.بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام ارتباط چه ارتباط­ای هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *