شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

بدهی شر کت

زیمرمن و اتسن (1986)[1] نشان می دهند شرکتهابا بدهی زیاد که نزدیک به شرایط  فسخ قرادادهای بدهی هستند با انتخاب روش های حسابداری  خاص کوشش در افزایش در آمد  برای اجتناب از فسخ قرار داد می نمایند در پژوهش های اخیر از نسبت بدهی حقوق صاحبان سهام و یا سایر نماینده های آن بهره گیری می کنند.

2-5-1-4-اندازه شرکت

بعضی صاحب نظران همچون واتس زیمیرمن عقیده دارند شرکتهای برزگ در مقایسه با شرکتهای کوچکتر هزینه‌های سیاسی بیشتری می‌پردازند. باور آنها این می باشد که این شرکتها به دلیل تاثیرگذاری بیشتر بر بازار سرمایه مورد مطالعه و موشکافی های بیشتر سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی قرار دارند،در این صورت، این گونه شرکتها انگیزه بیشتری برای ارایه سود کمتر خواهند داشت.

بعضی افراد همچون ژو(2006) در پژوهش خود اظهار کرده اند که شرکتهای برزگ به دلیل پیچیدگی در فعالیت های و عملیات و همچنین عدم امکان رسیدگی از سوی بهره گیری کنندگان اطلاعات فرصت های بیشتر برای ارایه بیش ازواقع سود دارند. ( صالحی، 1389)

2-5-2- شیوه‌های گزارشگری مالی و کیفیت سود

طبق منابع متعدد( توکر1974)) ریچارد2002) کیفیت سود متأثر از روشهای حسابداری می باشد که نتایج عملیات شرکت را به گونه روشن و صریح نشان می دهد . روشهای محافظه کارانه حسابداری با کیفیت سود مرتبط بوده و بر آن تاثیر می گذارد. این بدین معنی می باشد که سودی که براساس روشهای حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده باشد در مقایسه با سودی که براساس روشهای حسابداری غیر محافظه‌کارانه بدست آمده باشد،از کیفیت سود بالاتری برخوردار می باشد . تحلیل‌گران مالی نیز با این دیدگاه موافقند و به ساختار سود خالصی که طبق روشهای محافظه کارانه بدست آمده باشد ، به عنوان راهنمایی برای پیش بینی درآمدهای آتی اتکا می کنند. علی رغم مبحث فوق ، نیاز به ذکراست که بهره گیری از روشهای محافظه‌کارانه افراطی نیز سبب خواهد گردید که سود گزارش شده گمراه کننده باشد و قابلیت بهره گیری برای پیش بینی درآمدهای آتی را نداشته باشد (دیچو،2002)[2].

بسیاری از بهره گیری کنندگان صورتهای مالی عقیده دارند که روشهای حسابداری مورد بهره گیری بایستی به نحوی محافظه کارانه اعمال شوند که روندی به سوی جریان نقدی داشته باشد .

به گونه اختصار در ارتباط با روشهای حسابداری محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه ، می توان چنان ادعا نمود که سودی که واقعیت اقتصادی را منعکس می نماید از کیفیت سود بالاتری برخوردار می باشد. واقعیت اقتصادی بدین معناست که فراز و نشیب های جایگاه تجاری شرکت بدون هموارسازی مصنوعی مورد شناسایی قرار گیرد .

دیگر عامل تأثیرگذار بر کیفیت سود ، عدم ثبات رویه در کاربرد روشهای  حسابداری می باشد که سبب تأثیر منفی بر کیفیت سود می­گردد. تغییر در روشهای حسابداری اغلب موجب افزایش در سود گزارش شده گردیده و در نتیجه رشد واهی سود را نشان خواهد داد. به علاوه اگر یک شرکت تغییرات وسیعی در روشهای حسابداری داشته باشد ، برای تحلیل گران مالی مشکل تر خواهد بود که سود سال جاری برای پیش بینی سودهای آتی بهره گیری کنند .

از دیگر عوامل تأثیر گذار بر کیفیت سود ، توان مدیریت در دستکاری و هموارسازی سود می باشد . بایستی توجه داشت که اگر چه دستکاری و هموارسازی سود با موضوع کیفیت سود مرتبط هستند اما اینها مقوله یکسانی نیستند. در تعریف واژه “کیفیت سود” برای اینکه یک مفهوم سودمند باشد و با معنی ارائه گردد، بایستی دامنه آن را محدود نمود. نمی­توان ادعا نمود که هر آن چیز که که در حسابداری مطلوب نیست ، در نظریه کیفیت سود آمده می باشد. در مجموع می توان ادعا نمود که مدیریت سود در شرایطی که منجر به عدم واقعی نشان دادن سود گردد، بر کیفیت سود تأثیر منفی خواهد گذاشت . در دیگر شرایط مدیریت سود که منجر به غیر واقعی نشان دادن سود نگردد، الزاماً پدیده ای منفی تلقی نمی گردد .

32- Skinner and Sloan

33- Dechow

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

1-6- سوال پژوهش

1.بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام ارتباط چه ارتباط­ای هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *