دانلود پایان نامه درباره بررسی ارتباط عاملی واریانس مازاد بازده صندوق

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

قسمتی از متن پایان نامه :

.

.  مطالعات انجام شده داخلی

در ایران تاکنون تأثیر عوامل مختلفی روی بازده صندوق­ها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و به کمک معیارهای مبتنی بر نظریه مدرن پرتفوی (معیارهای جنسن، فامای تفکیک شده، شارپ، ترینر، هنریکسون) و هم­چنین معیارهای مبتنی بر نظریه فرامدرن پرتفوی (معیارهای سورتینو و معیار نسبت پتانسیل مطلوب) عملکرد صندوق­ها را ارزیابی کردند اما اثر واریانس مازاد بازده صندوق که به عنوان نمادی از مدیریت صندوق می باشد، بر عملکرد، تاکنون در ایران به­کار گرفته نشده می باشد، که در این پژوهش جهت ارزیابی عملکرد از آن بهره می­گیریم.

مجتهد زاده و طارمی(1385)، در تحقیقی به آزمون عوامل ریسک معرفی شده توسط مدل فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. به این مقصود محدوده مکانی پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و محدوده زمانی آن ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1383 به مدت 4 سال در نظر گرفته گردید. برای این پژوهش سه فرضیه طراحی گردید که با بهره گیری از مدل رگرسیون سری زمانی چند متغیره ارایه شده توسط فاما و فرنچ آزمون گردید. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان­دهنده­ی ارتباط مثبت بین صرف ریسک و میانگین بازده سهام می­باشد. همچنین میانگین بازده سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ارتباط معکوس دارد .در شرکتهای کوچک این ارتباط قوی­تر و در شرکتهای بزرگ ضعیف­تر می باشد. چنانچه اندازه با عامل صرف ریسک بازار و یا به همراه دو عامل دیگر (صرف ریسک بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) در نظر گرفته گردد، ارتباط آن با میانگین بازده سهام مثبت می­گردد. در شرکتهای بزرگ این ارتباط قوی تر از شرکتهای کوچک می باشد .در مواردی که عامل اندازه به تنهایی یا به همراه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار درنظر گرفته گردد، با میانگین بازده سهام ارتباط معکوس دارد .

پورزمانی و همکاران(1389) در مقاله­ای با عنوان” مطالعه تأثیر بعضی عوامل مدیریتی و محیطی بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران” به مطالعه تأثیر متغیرهای مختلف بر بازدهی صندوق­های سرمایه گذاری مشترک در ایران پرداخته می باشد، به این مقصود اطلاعات 13 صندوق سرمایه گذاری مشترک در یک بازه زمانی 65 هفته­ای، از ابتدای شهریورماه سال 1387 لغایت آبانماه 1388، مورد آزمون قرار گرفت. به مقصود مطالعه تاثیر متغیرهای پژوهش بر بازدهی که داده های ترکیبی صندوق­ها، الگوی رگرسیون چند متغیره فاما و فرنچ و برای تخمین پارامترهای الگو از الگوی داده های مختلط الگویی قابل اتکا در اندازه گیری تأثیر چندگانه متغیرها می باشد مورد بهره گیری قرار گرفت. در این پژوهش 7 فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین نوسانات بازده صندوق تا دوره قبل، بازده دوره گذشته صندوق، سن صندوق، نرخ گردش دارایی های تحت مدیریت صندوق تا دوره قبل، و بازده کسب شده توسط صندوق همبستگی مثبت و معناداری هست. همچنین شواهد حاکی از آن می باشد که میان دارایی های تحت مدیریت صندوق در دوره قبل، هزینه های صندوق، نرخ رشد پول جدید نسبت به دوره قبل، و بازدهی صندوق تفاوتی معناداری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه تأثیر نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها می باشد. به این مقصود با مطالعه ارتباط عاملی زیرا واریانس مازاد بازده صندوق که به عنوان نمادی از مدیریت صندوق به­کار گرفته می­گردد و عملکرد صندوق های بورس اوراق بهادار به مدیران صندوق­ها کمک کند تا بتوانند تصمیمات بهتری را در جهت انتخاب سبد دارایی صندوق­های مربوطه اتخاذ کنند و در نتیجه عملکرد بهتری داشته باشند و سود بیشتری را عاید خود و سرمایه­گذاران خود کنند.

1-3.  سؤال‏ پژوهش‏

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط نمود، زیرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­گردد که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت 

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *