دانلود پایان نامه حسابداری:ارائه تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1 حسابرسی پیرامونی کامپیوتر

در این شیوه حسابرس فرض یا تصور می نماید که کامپیوتری در بین نیست و با شناخت روابط و نادیده گرفتن سیستم کامپیوتری، حسابرسی را در واقع با دور زدن کامپیوتر انجام می دهد. شرط قابل اعمال بودن این شیوه، سادگی ورودی ها و خروجی های سیستم کامپیوتری، قابلیت خواندن و کار کردن روی آنها بدون نیاز به کامپیوتر، کامل بودن ورودی ها و خروجی ها و بالاخره ساده و قابل درک بودن روابط علت و معلولی بین ورودی ها و خروجی ها برای حسابرس می باشد.

در حالتی که شرایط بالا مستقر باشد، حسابرس در موارد ذیل می تواند سیستم های کامپیوتری را در رسیدگی های خود دور بزند ( آریا، 1389، 259 ).

 • در مرحله مقدماتی مطالعه ها به این نتیجه برسد که کنترل های داخلی مرکز خدمات کامپیوتری، کافی یا قابل اتکاء نیست.
 • پس از تکمیل مطالعه های اولیه و در مرحله برنامه ریزی آزمون رعایت کنترل ها، نتیجه گیری کند که کنترل های مزبور کافی یا قابل اتکاء نیست.
 • پس از انجام آزمون رعایت کنترل ها، در یابد که نقاط ضعف با اهمیتی در کنترل های عمومی و کاربردی هست.
 • در هر یک از مراحل بالا، به علت های کارشناسی یا اقتصادی احساس کند که ارزیابی و اتکاء بر کنترلهای خارج از مرکز خدمات کامپیوتری، یعنی کنترلهای واحد بهره گیری کننده از سیستم کاربردی به رسیدگی و اتکاء بر کنترلهای خدمات کامپیوتری ترجیح دارد، حتی اگر کنترلهای کاربردی و عمومی بتواند قابل اتکاء باشد.

 

2-3-5-2  حسابرسی درونی کامپیوتر

بسیاری از سیستم های حسابداری کامپیوتری عملیاتی را انجام می دهدکه برای آنها هیچگونه شواهد قابل رویتی در دسترس نیست.در صورتیکه ورود اطلاعات به صورت پیوسته صورت گیرد،ممکن می باشد مستنداتی برای اطلاعات ورودی نگهداری نشود.ممکن می باشد سیستم،ردّ(عطف) حسابرسی قابل رویتی از معاملات پردازش شده روی کامپیوتر ایجاد (تولید) نکند. ممکن می باشد گزارش خروجی توسط سیستم ایجاد (تولید) نشود و یا گزارش های چاپی تنها حاوی سرجمع ها باشد و جزئیات پشتیبان آن ها به صورت پرونده های کامپیوتری نگهداری گردد. در چنین      جایگاه هایی انجام آزمون ها به گونه دستی برای حسابرس امکانپذیر نمی باشد و حسابرس بایستی از روش های حسابرسی به کمک کامپیوتر بهره گیری کند (فرقاندوست حقیقی، 1389،75-74 ) .

زمانی که حسابرس در یک محیط پیچیده رایانه ای قرار می گیرد، راهی به غیر از حسابرسی درونی رایانه ندارد (فرقاندوست حقیقی،56،1378)، برای این منظورحسابرس بایستی کنترل های کامپیوتری حسابداری هر یک از سیستمهای کاربردی کامپیوتری را جداگانه مطالعه و آزمون نماید تا بتواند اندازه اتکای خود را به آن کنترل ها تعیین کند. برای تعیین اندازه اتکاء به کنترلهای داخلی و حصول اطمینان از پردازش صحیح و کامل اطلاعات اولیه توسط سیستمهای کاربردی،حسابرس از روشهای مختلفی بهره گیری می ‌کند و آزمون های لازم را انجام می دهد.در این مرحله علاوه بر آزمون کنترل های عمومی برای آزمون کنترل های داخلی هر سیستم کاربردی ترکیبی از آزمون های ذیل توسط حسابرس می تواند صورت پذیرد(آریا، 1389، 262):

 • آزمون فایل های سیستم کاربردی
 • آزمون برنامه های سیستم کاربردی
 • آزمون های مجموعه فایل ها و برنامه ها
 • آزمون کنترل های عمومی، کاربردی و بهره گیری کننده

روش های مختلفی برای انجام آزمون های فوق هست که بعضی از آنها عبارت می باشد از:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4  هدفهای پژوهش

اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

 • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
 • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *