دانلود پایان نامه بررسی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

.

چهارچوب نظری پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرکتها و سازمان های دولتی و خصوصی کشور، با در نظر داشتن حجم زیاد و تکراری شدن عملیات مالی و حسابداری و قابلیت بالای کامپیوتر در پردازش سریع اطلاعات،از سیستم های کامپیوتری در پردازش اطلاعات مالی خود بهره گیری می کنند.

وسعت به کارگیری کامپیوتر توسط شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی در تمام موارد، مانند امور مالی و حسابداری آن ها، نیاز به درک بهتر از چگونگی بهره گیری از کامپیوتر در پردازش اطلاعات مالی را در حسابرسان به وجودآورده می باشد.

با در نظر داشتن تبیین وظایف شهرداری طبق ماده 55 قانون شهرداری ها و وسعت شهرداری تهران (22 منطقه)، حجم عملیات مالی در هر یک از مناطق زیاد بوده و از سیستم های کامپیوتری برای پردازش انبوه اطلاعات بهره گیری می گردد.پس بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات و بهره گیری از حسابرسی کامپیوتری و نرم افزار های مرتبط توسط حسابرسان جهت رسیدگی به حساب های شهرداری تهران مفید می باشد.لذا الگوی پژوهش با تدوین فرضیات فوق در ارتباط با موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری، طراحی و مورد آزمون قرار گرفته می باشد.

 

1-7  آزمون های آماری به کار گرفته شده

این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از حسابرسان داخلی اداره کل حسابرسی شهرداری تهران،حسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل)و گروه های اصلاح حساب از طریق پرسشنامه کتبی طیف لیکرت و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به مطالعه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران می پردازد.در این خصوص برای هر یک از فرضیه های پژوهشی ،فرضیه های آماری تعریف و در سطح اطمینان 95 درصد آزمون گردیده می باشد.

پس از انجام آزمون کولموگروف_اسمیرنوف و تشخیص نرمال بودن داده های مربوط به هر یک از فرضیات مطرح شده با در نظر گرفتن کل حسابرسان به عنوان یک جامعه آماری، از آزمون های ناپارامتریک خی_ دو و دو جمله ای و آزمون پارامتریک t (فقط برای داده های نرمال) جهت آزمون فرضیه های آماری بهره گیری شده می باشد.

همچنین به مقصود مقایسه نظرات، با تفکیک جامعه آماری به سه گروه حسابرسان داخلی،حسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل) و گروه های اصلاح حساب ، آزمون فرضیات پژوهشی با بهره گیری از آزمون خی_ دو در هر گروه انجام پذیرفته و در ادامه با آزمون رتبه ای فریدمن اهمیت هر یک از موانع(طبق نظر هر یک از گروه های حسابرسی به تفکیک و نظر کل حسابرسان در مجموع) رتبه بندی گردیده می باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4  هدفهای پژوهش

اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *