دانلود پایان نامه ارشد:تعیین اولویت بندی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2-3-4 حسابرسی سیستم های کامپیوتری

مطالعه و ارزیابی کنترلهای حسابداری در سیستمهای کامپیوتری از لحاظ نوع عملیات، به مراحل مختلف تقسیم میشود. مراحل مزبور که در اقدام به گونه کامل قابل تفکیک نبوده و تا حدودی در یکدیگر تداخل می کنند عبارتند از(آریا، 1389، 31 ):

  • مرحله مقدماتی مطالعه[1]

این مرحله شامل مطالعه کلی سیستمهای مالی و حسابداری، اعم از کامپیوتری و غیر کامپیوتری و آشنایی کلی با کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی سیستم های کامپیوتری و ارزیابی مقدماتی آن می باشد. مرحله مقدماتی مطالعه کامپیوتری صاحبکار یک شناخت کلی به حسابرس می دهد به طوری که بتواند برنامه رسیدگی های خود را تنظیم کند.

  • مرحله تکمیل مطالعه [2]

این مرحله شامل مطالعه جامع کنترلهای عمومی و کاربردی و تعیین آن دسته از کنترل های اساسی می باشد که حسابرس قصد اتکای به آن را دارد.

پس از مطالعات تکمیلی در مورد کنترل های عمومی و کاربردی مورد نظر و ارزیابی کنترل ها، حسابرس می تواند درمورد اتکاء بر کنترل های داخلی سیستم های کامپیوتری مورد مطالعه مجدداً تصمیم گیری کند. اگر حسابرس کنترل های موجود را کافی تشخیص دهد و قصد داشته باشد که به آن اتکاء کند، عملیات خود را با انجام آزمون های رعایت کنترل ها ادامه می دهد. آزمون رعایت کنترل ها برای آن دسته از کنترل ها انجام می گردد که قرار می باشد به آن اتکاء گردد و اگر حسابرس قصد اتکاء به هیچ یک از کنترلهای عمومی یا کاربردی را نداشته باشد، آزمون رعایت کنترلها ضروری نخواهد بود.این آزمون به مقصود حصول اطمینان از اجرای دقیق و کامل کنترل های اساسی مورد نظر در طول دوره مورد رسیدگی، انجام  می گردد. آزمون های رعایت کنترل ها اقداماتی می باشد که توسط حسابرس برای حصول اطمینان معقول از اجرای کنترل هایی که از دیدگاه مدیران هست یا طبق نظر آنان بایستی وجود داشته باشد، انجام می گیرد.

  • ارزیابی کنترل ها(همان منبع،31)

در این مرحله حسابرس نتایج مطالعه ها و آزمون های رعایت کنترل را به مقصود تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود آزمون های اثباتی ارزیابی می کند.

ارزیابی کنترل ها برای تعیین اندازه قابلیت اتکاء بر کنترل های موجود و ارزیابی اندازه اعتبار اطلاعات صورت می پذیرد.

12 Preliminary Phase

13Completion Phase

14Compliance Test

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4  هدفهای پژوهش

اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *