بررسی و مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران -دانلود پایان نامه ارشد

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه، یکی‌از‌ موارد ضروری واساسی ‌در فرآیند رشد ‌و توسعه‌اقتصادی ‌هر کشور می باشد. از بورس اوراق بهادار می توان به عنوان نماد بازار سرمایه دانست. مدیران سرمایه­گذاری، ‌مدیران پرتفوی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می‌پردازند، برای حفظ و‌افزایش ارزش سبد سرمایه‌گذاری خود‌ بایستی عوامل مختلف مؤثر بر بازده پرتفوی دارایی­های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی را مطالعه نموده و کوشش کنند، منابع مالی خود ‌را در داراییهای مالی سرمایه‌گذاری نمایند که بیشترین بازده‌ و کمترین ریسک را برای آنان در برداشته باشد. (طالب نیا، 1389).

اکثر سرمایه‌گذاران در مقطع سرمایه‌گذاری  نقدشوندگی را به عنوان مزیت سرمایه‌گذاری در نظر می­گیرند، و به سرمایه‌گذاری در‌ اوراق سهامی می‌پردازند(درصورت ثابت بودن نسبی سایر شرایط) که دارای نقدشوندگی بالا می باشد. هر‌چه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان می دهد که عامل عدم نقدشوندگی در سرمایه‌گذاری­ها می­تواند تأثیر مهمی را اعمال‌نماید. به بیانی دیگر بعضی سرمایه‌گذاران ممکن می باشد به سرعت به منابع مالی خود نیاز داشته‌ باشند که در چنین شرایطی قدرت نقدشوندگی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری­ها به وجه نقد می باشد. به عبارت بهتر مقصود از نقدشوندگی صرفا سهولت خرید و فروش سهام می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معیار های زیادی برای نقدشوندگی در مطالعه های پیشین مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد. در یک دسته­بندی می­توان این معیار‌ها را به دو دسته‌ی معیار های اطلاعاتی و معیار­های معاملاتی نقدشوندگی تقسیم‌ نمود (رحمانی، حسینی، رضاپور،1389). در مورد معیار های اطلاعاتی اعتقاد براین می باشد که در قبال اطلاعات به گونه مستقیم واکنش نشان می دهند،  و ابراز و افشا یا عدم افشای به موقع اطلاعات مورد نیاز و مورد انتظار منجر به تغییر در این معیار‌ها می گردد. معیار‌های معاملاتی بیشتر از رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر می پذیرد.

همچنین در مطالعات گذشته تاثیر عوامل متعددی بر این معیار ها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. عواملی زیرا سود نقدی ،کیفیت افشا، اندازه شرکت، نوسان بازده، مانند این عوامل هستند. با مطالعه‌ و ‌مطالعه این مطالعات نمی‌توان عامل عدم تقارن اطلاعات را صرف نظر کرد. زیرا که در اکثر این مطالعات  تاثیر متغیر مستقل پژوهش بر نقدشوندگی سهام از مجرای تاثیر متغیر مستقل بر عدم تقارن­اطلاعاتی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.  این بحث یعنی چگونگی تاثیر عدم‌تقارن‌اطلاعاتی بر نقدشوندگی به صورت زیر تبیین می گردد.

هزینه بازارگردان ها به سه بخش تقسیم می­گردد:هزینه های فرآیند سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست. هزینه های فرآیند درخواست خرید و فروش(سفارش)، هزینه­هایی هستند که به گونه مستقیم با ارائه خدمات بازارگردانی در ارتباط می باشد و شامل اقلامی همچون عضویت در بورس، اجاره فضای بورس، هزینه­های کامپیوتری، هزینه­های خدمات اطلاعاتی، هزینه­های نیروی کار می باشد. هزینه­های نگهداری موجودی­ها، هزینه­هایی می باشد که یک بازارگردان به دلیل مسئولیتی که در تجهیز سرمایه‌گذاران ‌به ‌فوریتهای مبادله(نقدشوندگی)دارد، متحمل می گردد.

هزینه‌های انتخاب نادرست به این دلیل ایجاد می گردد که ممکن می باشد، بازارسازها با افرادی وارد معامله شوند که از اطلاعات بیشتری نسبت به آنان برخوردار باشند. به بیانی دیگر طرف دوم معامله دارای اطلاعات نهانی باشند. بازاراسازها برای مقابله با این ریسک اقدام به افزایش  شکاف بین قیمتهای  خرید و فروش پیشنهادی می نمایند. بدین  طریق کوشش در تضمین امنیت مالی خود دارند. با فرض این که کیفیت افشای اطلاعات بالا باشد و شرکتها مبادرت به افشای بهتر و بیشتر اطلاعات نمایند احتمال وجود اطلاعات نهانی و به تبع آن احتمال  عدم‌تقارن‌اطلاعاتی ‌کاهش خواهد پیدا نمود، و بازارسازها ریسک انتخاب نادرست را در حد پایینی ارزیابی خواهند نمود، در نتیجه­ی کاهش این ریسک، نقدشوندگی سهام و بازار افزایش خواهند پیدا نمود.

از سوی دیگر، در سالهای اخیر به ویژه پس از وقوع رسوایی های مالی، توجه بسیاری به کیفیت سود جلب شده می باشد. کیفیت سود مفهومی می باشد که دارای جنبه های متفاوتی می باشد و از این رو تعاریف مختلفی از آن شده می باشد. یک تعریف مهم از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود می باشد؛پایداری سود به معنای تکرار پذیری سود جاری می باشد. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ و استمرار سودهای جاری دارد وکیفیت سودبالاتر خواهد بود. (ثقفی، 1389)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

1-6- سوال پژوهش

1.بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام ارتباط چه ارتباط­ای هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *