بررسی نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها- پایان نامه ارشد حسابداری

 مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آنها و منابع آماری:

ج- روش کمی و آماری:

در این رگرسیون؛

Rit : بازده صندوق i در ماه t

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Rft: نرخ بازده بدون ریسک

Rit – Rft : مازاد بازده صندوق نسبت به بازده بدون ریسک می­باشد.

RMt : بازده بازار، شاخص کل بازار ماهانه از سایت اینترنتی شرکت خدماتی بورس تهران جمع آوری و بر اساس آن بازده بازار به صورت شاخص پایان ماه منهای شاخص ابتدای ماه تقسیم بر شاخص ابتدای ماه محاسبه می­گردد.

RMt – Rft : صرف ریسک بازار می باشد که به صورت مازاد بازده پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک می­باشد که در این مدل عامل بازار نامیده شده و با MKT نیز نشان داده می­گردد.

تعریف می گردد

SMBt : اندازه صندوق؛ این متغیر از طریق ضرب تعداد واحدهای سرمایه­گذاری پایان دوره صندوق های سرمایه­گذاری در میانگین قیمت طی آن سال آن­ها (کل خالص ارزش دارایی­ها) به صورت ماهانه به­دست می­آید که به دو دسته صندوق­های در اندازه کوچک و بزرگ تقسیم می­شوند.

VMGt : ارزش دفتری به ارزش بازار که به صورت HML نیز نشان داده می­گردد. این نسبت از حاصل تقسیم ارزش دفتری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­ها به ارزش بازار آن ها به صورت ماهانه دست می­آید (مجتهدزاده و طارمی،1385).

MOMt : طریقه حرکتی (توالی بازده) صندوق می­باشد که با UMD نیز نشان داده می­گردد از طریق تفاضل بازده صندوق­های با MOM بالاتر – بازده صندوق­های با MOM پایین­تر به صورت ماهانه به­دست می­آید.

bi : عامل بازار

si : عامل اندازه

vi : ارزش پرتفوی i

: mi حساسیت پرتفوی i

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه تأثیر نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها می باشد. به این مقصود با مطالعه ارتباط عاملی زیرا واریانس مازاد بازده صندوق که به عنوان نمادی از مدیریت صندوق به­کار گرفته می­گردد و عملکرد صندوق های بورس اوراق بهادار به مدیران صندوق­ها کمک کند تا بتوانند تصمیمات بهتری را در جهت انتخاب سبد دارایی صندوق­های مربوطه اتخاذ کنند و در نتیجه عملکرد بهتری داشته باشند و سود بیشتری را عاید خود و سرمایه­گذاران خود کنند.

1-3.  سؤال‏ پژوهش‏

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط نمود، زیرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­گردد که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت 

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *