مقاله فارسی بررسی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران-دانلود پایان نامه ارشد

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

.

چکیده پایان نامه (شامل اختصار، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

 

علیرغم جایگاه و تأثیر حسابرسی کامپیوتری در رشد و ارتقاء حسابرسی در سراسر دنیا مانند ایران،تاحد اطلاع پژوهشگر تاکنون از حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران بهره گیری نشده می باشد.با در نظر داشتن اهمیت موضوع و ضرورت دست یافتن به علت های این امر، هدف از این پژوهش دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در مورد  حسابرسی کامپیوتری و موانع پیاده سازی آن در شهرداری تهران می باشد.

لذا با در نظر داشتن مسئله پژوهش و نیز مطالعه پیشینه پژوهش، پنج فرضیه تدوین و به ترتیب فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری، عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری و عدم تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری،به عنوان علت های عدم بهره گیری از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران در نظر گرفته گردید.

داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه کتبی طیف لیکرت، تکمیل شده توسط حسابرسان مستقر در شهرداری تهران، جمع آوری و پس از آزمون نرمال بودن توزیع داده های پژوهش، در سطح اطمینان 95% و توسط نرم افزار20 SPSS با بهره گیری از آزمون پارامتریک t و آزمون های ناپارامتریک خی-دو و دوجمله ای تحلیل و موانع با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن رتبه بندی گردید.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آنست که حسابرسان شهرداری تهران به دلیل فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری و عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری از آن بهره گیری نمی کنند.

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4  هدفهای پژوهش

اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *