بررسی ارتباط عاملی واریانس مازاد بازده صندوق-پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

قسمتی از متن پایان نامه :

.

ریسک سرمایه­گذاری در صندوق­های سرمایه­گذاری

البته تمهیدات لازم به اقدام آمده تا سرمایه­گذاری در صندوق سودآور باشد، اما احتمال وقوع زیان در سرمایه­گذاری­های صندوق همواره هست. پس، سرمایه­گذاران بایستی  به همه ریسک­های سرمایه­گذاری درصندوق مانند ریسک­های زیر توجه کنند.

  1. ریسک کاهش ارزش دارایی­های صندوق: صندوق­ها اکثراً در سهام شرکت­ها سرمایه­گذاری می­کنند و ارزش سهام هر شرکت در بازار تابع عوامل متعددی مانند وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص آن شرکت می باشد. لذا قیمت سهام در بازار می­تواند کاهش یافته و در اثر آن صندوق و سرمایه­گذاران آن متضرر شوند.
  2. ریسک نکول اوراق مشارکت: اوراق مشارکت شرکت­ها بخشی از دارایی­های صندوق را تشکیل می­دهد. اگرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه­گذاری می­کند که سود و اصل آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده می باشد، اما این احتمال هست که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، اقدام ننمایند.
  3. ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی­که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آنها تضمین شده می باشد، در بازار کاهش می یابد. چنانچه صندوق در این نوع اوراق سرمایه­گذاری کرده باشد ممکن می باشد متضرر گردد(جباری، 1390).

2-1-2. عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری

ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن جا اهمیت پیدا می­کند که شاخصی می باشد برای اینکه تا چه حد عملکرد واقعی پرتفوی مبتنی بر رفع نیاز سرمایه­گذاران بوده می باشد. یکی از معضلات اصلی در ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کامل بر ریسک محتمل شده برای کسب بازده مورد نظر می باشد. لذا ارزیابی عملکرد بایستی شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه­گذاری باشد(جباری و همکاران، 1391).

هدف اولیه صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، بیشینه کردن بازده دارایی­های تحت مدیریتشان در طول زمان می باشد. در طی دهه 1950 و 1960 مناظرات علمی پیرامون معیار اندازه­گیری ریسک منجر به معرفی اولین شاخص­های عددی گردید. این شاخص­ها مبتنی بر تئوری سبد مارکویتز [1]یا تئوری مدرن پرتفوی بود. او روش محاسبه نرخ بازده مورد انتظار و ریسک مورد انتظار را برای یک سبد سرمایه­گذاری در سهام معرفی نمود(سعیدی و مقدسیان،1389). پیدایش این تئوری به سال 1952 بر می­گردد؛ یعنی زمانی که هری مارکویتز مقاله خود را با عنوان انتخاب پرتفوی منتشر نمود. مارکویتز در واقع مدلی برای تخصیص بهینه ثروت یک فرد بین دارایی های ریسکی ابداع نمود. این مدل، تنها بر دو عامل بازده مورد انتظار و واریانس تمرکز داشت و بر پایه این فرض بود که سرمایه­گذاران ریسک­گریز هستند(برین و فرگوسن[2]،1994). مفروضات این تئوری باعث گردید تا امکان بهره گیری از این تئوری در اقدام کم گردد. مفروضات اصلی این نظریه عبارتند از:

  1. توزیع بازدهی همه اوراق بهادار و دارایی­ها نرمال می باشد.

[1] markwiz

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Brian & Ferguson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه تأثیر نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها می باشد. به این مقصود با مطالعه ارتباط عاملی زیرا واریانس مازاد بازده صندوق که به عنوان نمادی از مدیریت صندوق به­کار گرفته می­گردد و عملکرد صندوق های بورس اوراق بهادار به مدیران صندوق­ها کمک کند تا بتوانند تصمیمات بهتری را در جهت انتخاب سبد دارایی صندوق­های مربوطه اتخاذ کنند و در نتیجه عملکرد بهتری داشته باشند و سود بیشتری را عاید خود و سرمایه­گذاران خود کنند.

1-3.  سؤال‏ پژوهش‏

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط نمود، زیرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­گردد که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت 

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *