ارائه اولویت بندی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن-پایان نامه ارشد حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

.

سه مفهوم ذیل اهمیت بسیاری در عملیات حسابرسی دارند:

1-اهمیت

2-نمونه گیری حسابرسی

3-احتمال خطرحسابرسی

     حسابرس در هرکار حسابرسی بایستی اهمیت و ارتباط آنرا با خطر حسابرسی ارزیابی کند. سطوح اهمیت در خلال فرآیند برنامه ریزی حسابرسی تعیین می گردد.

     اهمیت، عبارتست از برآورد اولیه حسابرسان از کوچکترین مبلغ اشتباهی که احتمالا بتواند بر تصمیمات یک شخص منطقی که بر صورتهای مالی اتکاء می کند، اثر بگذارد ( همان منبع، 170 ).

      حسابرسی صورتهای  مالی برای فراهم ساختن  اطمینانی  منطقی در خصوص  نبود  تحریف با اهمیت در صورتهای مالی انجام می گردد.

     بسیاری از حسابرسی ها با بهره گیری از نمونه گیری انجام می گردد. یعنی کمتر از 100 درصد اسناد و مدارک مورد مطالعه قرار می گیرند و نتیجه ی چنین تجزیه و تحلیلی به مجموعه ی تمام اسناد ومدارک تعمیم داده می گردد.دلیل بکارگیری این رویکرد ،ملاحظات مربوط به فزونی منافع بر مخارج می باشد.حسابرسان همواره بایستی هزینه و زمان مورد نیاز برای مطالعه تمام داده ها و پیش روی پیامد های منفی تصمیم گیری های اشتباه ممکن به وجودآمده براثر مطالعه نمونه ی کوچکی از داده ها را بسنجند.نمونه گیری حسابرسی معمولابا بهره گیری از روشهای آماری انجام می گردد. اتکاء بر روشهای نمونه گیری، یکی از علت های اصلی تلقی گزارش حسابرسان به عنوان یک اظهار نظر، نه به عنوان گواهی مطلق مطلوبیت ارائه صورتهای مالی می باشد.

     خطرحسابرسی از لحاظ کلیت صورتهای مالی عبارتست می باشد از احتمال اینکه تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی وجود داشته باشد و حسابرسان با روشهای رسیدگی خود آنرا کشف نکنند   (همان منبع،170 ).

     احتمال خطر حسابرسی در بیانیه ی استاندارهای حسابرسی(SAS) شماره 47 چاپ گردیده توسطAICPA [1]بصورت زیر تعریف شده می باشد(AICPA,SAS NO.47,2006):

DR*CR*IR=RA

     که در این فرمولAR احتمال خطر حسابرسی،IR احتمال خطر ذاتی،CR احتمال خطر کنترل و DR احتمال خطر عدم کشف می باشد.

     احتمال خطر حسابرسی[2]:عبارتست از احتمال خطر آن که حسابرسان نادانسته نظر خود را درمورد صورتهای مالی حاوی خطای(تحریف)با اهمیت،بطور مناسبی تعدیل نکنند(میگز و دیگران،391،1378 ).

4  American Institute of Certified Public Accountants

5 Audit Risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4  هدفهای پژوهش

اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *