دانلود مقاله رایگان بررسی رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها-دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

قسمتی از متن پایان نامه :

.

عنوان                     فهرست مطالب                       صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش. 1

مقدمه. 2

1-1. تعریف موضوع و اظهار مسأله پژوهش.. 3

1-2.  اهداف پژوهش.. 4

1-3.  سؤال‏ پژوهش‏ 4

1-4.  فرضیه پژوهش.. 5

1-5.  روش پژوهش.. 5

1-6.  حدود پژوهش.. 7

1-7. تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 7

1-8. ساختار پژوهش.. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع. 9

مقدمه. 10

2-1. مبانی نظری.. 11

2-1-1. صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 11

2-1-1-1. تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 11

2-1-1-2. صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران.. 13

2-1-1-3. انواع صندوق های سرمایه گذاری.. 13

2-1-1-3-1. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در دنیا.. 14

2-1-1-3-2. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران.. 15

2-1-1-4. انواع استراتژی های صندوق های سرمایه گذاری.. 19

2-1-1-5. ریسک سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری.. 22

2-1-2. عملکرد صندوق های سرمایه گذاری.. 23

2-1-2-1. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM… 29

2-1-2-2. مدل سه عاملی فاما و فرنچ.. 30

2-1-2-3.  مدل چهار عاملی کارهارت.. 33

2-2.  مطالعات تجربی.. 35

2-2-1.  مطالعات انجام شده خارجی.. 35

2-2-2.  مطالعات انجام شده داخلی.. 39

فصل سوم: روش پژوهش. 49

مقدمه. 50

3-1. روش پژوهش.. 50

3-2. قلمرو پژوهش.. 51

3-3. جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها.. 52

3-4. فرضیه پژوهش.. 54

3-5. تصریح مدل پژوهش.. 54

3-5-1. بازده ماهانه سهام.. 56

3-5-2. بازده بازار.. 56

3-5-3. صرف ریسک بازار (MKT) 57

3-5-4. اندازه صندوق(SMB)  و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) و عامل شتاب (WML) 57

3-5-5. Tracking Error. 60

3-6. داده های ترکیبی.. 60

3-6-1. روش های تخمین الگوی داده های ترکیبی.. 63

3-6-1-1.  روش حداقل مربعات تلفیقی:.. 63

3-6-1-2. الگوی حداقل مربعات با متغیرهای موهومی(مدل اثر ثابت):.. 64

3-6-1-3. الگوی اثر تصادفی.. 64

3-6-1-4. الگوی ضرایب تصادفی.. 65

3-6-2.  آزمون های الگوی داده های ترکیبی.. 66

3-6-2-1.  آزمون چاو.. 66

3-6-2-2. آزمون هاسمن.. 67

3-6-2-3. آزمون مانایی در داده های ترکیبی. 68

3-6-2-4. آزمون همجمعی در داده های ترکیبی. 70

فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها. 72

مقدمه. 73

4-1. آمارهای توصیفی.. 73

4-2. آزمون های تشخیص بر روی داده ها.. 75

4-2-1. آزمون مانایی.. 75

4-2-2. آزمون همجمعی میان متغیرها.. 76

4-2-3. مطالعه آزمون چاو (F-لیمر).. 77

4-2-4.  مطالعه آزمون هاسمن.. 78

4-2-5.  برآورد الگو به روش اثرات ثابت.. 79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 82

مقدمه. 83

5-1. بحث و نتیجه گیری.. 83

5-2. تطبیق با نتایج دیگران.. 85

5-3.  موانع و محدودیت های پژوهش.. 86

5-4. پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 86

5-5. توصیه های کاربردی.. 87

منابع. 88

منابع فارسی. 89

منابع انگلیسی. 90

 

 

 

 

فهرست جداول

  عنوان                                                                                                                                                       صفحه

جدول(2-1). اختصار مطالعات تجربی خارجی.. 44

جدول(2-2). اختصار مطالعات تجربی داخلی.. 45

جدول(3-1). صندوق های سرمایه گذاری مشترک تاسیس شده تا پایان سال 1389. 53

جدول (3-2). ترکیب پرتفوهای 12گانه بر مبنای اندازه و ارزش و شتاب.. 58

جدول (4-1). آمارهای توصیفی سریهای زمانی.. 74

جدول(4-2). مطالعه مانایی متغیرهای مورد بهره گیری در برآورد مدل.. 75

جدول(4-3). مطالعه وجود همجمعی میان متغیرهای پژوهش در مدل.. 77

جدول (4-4). مطالعه روش برآورد مدل.. 78

جدول (4-5).مطالعه وجود اثرات ثابت یا تصادفی برای برآورد مدل.. 79

جدول(4-6). برآورد مدل  به روش اثرات ثابت در دوره ی زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۲.. 79

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

فهرست پیوست­ها

عنوان                                                                                                                            صفحه

پیوست۱. مشخصات آماری. 94

پیوست2 . آزمون ریشه واحد f Ri 94

پیوست3. آزمون ریشه واحد  Rmf 95

پیوست 4. آزمون ریشه واحد SMB. 95

پیوست 5. آزمون ریشه واحد HML. 96

پیوست 6. آزمون ریشه واحد WML. 96

پیوست 7. آزمون ریشه واحد tracking error. 97

پیوست 8. آزمون همجمعی میان متغیرها.. 97

پیوست 9. آزمون f- لیمر.. 98

پیوست 10. آزمون هاسمن.. 99

پیوست 11. آزمون اثرات ثابت.. 99

پیوست 12. برآورد اثر ثابت برای مدل 4 عاملی کارهارت.. 100

پیوست 13. جدول صندوق های بهره گیری نشده در نمونه پژوهش.. 101

 

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه تأثیر نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها می باشد. به این مقصود با مطالعه ارتباط عاملی زیرا واریانس مازاد بازده صندوق که به عنوان نمادی از مدیریت صندوق به­کار گرفته می­گردد و عملکرد صندوق های بورس اوراق بهادار به مدیران صندوق­ها کمک کند تا بتوانند تصمیمات بهتری را در جهت انتخاب سبد دارایی صندوق­های مربوطه اتخاذ کنند و در نتیجه عملکرد بهتری داشته باشند و سود بیشتری را عاید خود و سرمایه­گذاران خود کنند.

1-3.  سؤال‏ پژوهش‏

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط نمود، زیرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­گردد که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت 

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *