سلام :) لطفا در هر سطر یک عبارت را بدون پسوند و www وارد کنید: